caenfrdees

Tràmits

T-032-HIS Sol.licitud bonificacions Impost de béns Immobles

DESCRIPCIÓ

L’ajuntament d’Olivella té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals a l’ORGT tot i així ofereix la possibilitat que el contribuent pugui presentar alguns tràmits presencialment a l’oficina d’atenció ciutadana del municipi.

Es poden sol.licitar bonificacions de l’Impost de béns Immobles, segons art. 5 de l’ordenança fiscal número 6, d’entre altres, en els següents casos:

Art.6 A) Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família nombrosa.

Art.6 D) Habitatges en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a l’autoconsum.

TRAMITACIÓ

Qui ho pot tramitar?
El subjecte passiu del tribut o el seu representant legal.

Com es pot sol·licitar?
Per Internet amb certificat
Caldrà adjuntar la documentació que s’indica.

Presencialment a:
Oficina d’Atenció Ciutadana
Carrer Aquari s/n La Crivellera
08818 Olivella
Horari: de 9:15 h a 14:15 h. de dilluns a divendres i de 17:00 a 19:30 h dimarts
“Model instància genèrica”

Més informació
També es pot tramitar a qualsevol oficina de l’ORGT

Període de la sol·licitud: Tot l’any
Preu: Gratuït
Requisits específics
Consultar l’ordenança fiscal número 6

DOCUMENTACIÓ
Segons OOFF núm.6

LEGISLACIÓ
Ordenança fiscal núm. 6

TERMINI DE RESOLUCIÓ

EFECTES DEL SILENCI

Log in