caenfrdees

Ordenances i Reglaments

REGLAMENTS I ORDENANCES REGULADORES

1) REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
(BOPB 01/11/1997 - MOD.BOPB 05/04/2004 - MOD.BOPB 13/12/2003 – MOD.ART.16-17 REG. INTERESSOS BOPB 07/05/2012)  
Text Consolidat

MOD. art.16-17 REG. INTERESSOS
(BOPB 07/05/2012)

2) REGLAMENT REGULADOR DE LES CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS AL BUTLLETÍ D'INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 26/04/2003)

3) REGLAMENT DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA D'OLIVELLA
(BOPB 16/11/2007)

4) ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN (PLE 28/01/1994 - MOD ART.71-72-73 .BOPB 20/02/2010)
Text consolidat

Modificació Ordenança municipal de Policia i Bon Govern
(BOPB 20-02-2010)

5) ORDENANÇA REGULADORA DE TINENÇA D'ANIMALS
(BOPB 31/01/2004)

6) ORDENANÇA REGULADORA DE SERVEIS FUNERARIS
(BOPB31/01/2004)

7) ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
(BOPB 10/08/2006)

8) ORDENANÇA REGULADORA DEL REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS ESTABLES DE PARELLES DE FET
(BOPB 31/01/2004)

9) ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA PÚBLICA I DE GESTIÓ DE RESIDUS
(BOPB 20/02/2010)

10 )REGLAMENT DE FUNCIONAMENT D'EQUIPAMENTS SOCIO-CULTURALS MUNICIPALS
(BOPB 01/06/2012)

11) REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL
(BOPB 21/09/2012 derogat) (BOPB 21-04-2017)

12) REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE D'OLIVELLA
(BOPB 17-04-2013)

13) REGLAMENT DE L'ÚS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
(BOPB 17-06-2014)

14) PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ DE CARÀCTER ESTÀNDARD.
(BOPB 17-06-2014)

Enllaç del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard de la Diputació de Barcelona

15) REGLAMENT REGULADOR DE LES NORMES D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE BÚSTIES PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DE LA CORRESPONDÈNCIA PRIVADA EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC
(BOPB 17-02-2015)

16) REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 25-01-2016)

17) ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L'AJUNTAMENT D'OLIVELLA
(BOPB 25-01-2016)

18) MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI D’OLIVELLA DEL MUNICIPI D’OLIVELLA
(BOPB 09-03-2016 )

19) ORDENANÇA REGULADORA DE LA NETEJA DE SOLARS I PARCEL·LES I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
(BOPB 10-05-2016)

20) ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA
(BOPB 03-08-2016)

21) ORDENANÇA DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA
(BOPB 08-02-2017)

22) ORDENANÇA REGULADORA DELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DEL SÒL I EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES
(BOPB 08/02/2017)

23) ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES
(BOPBB 12-12-2016)

Enllaç de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives Diputació de Barcelona

 

ORDENANCES FISCALS

Text consolidat ordenances fiscals 2017Text consolidat ordenances fiscals 2017

Ordenances fiscals anys anteriors

 

Ultima actualització 27/07/2017

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.