caenfrdees

Organització municipal

L'organització municipal s'estableix en el Cartipàs Municipal, que és un document aprovat per ple. En aquest document es defineix una estructura de 4 àrees:

  • Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Territori
  • Àrea de Servei a les Persones
  • Àrea de Dinamització Socio Cultural
  • Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Àrees de Govern

Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Territori

Presidenta: Marta Verdejo Sánchez
Vicepresident: Jaume Carol Roldan
 
     Presidència i Serveis Centrals:
Relacions institucionals, Organització i Serveis Centrals, Participació Ciutadana, RRHH, Protecció Civil: Marta Verdejo Sánchez                                  
Hisenda: Josep Maria Bayarri Lorente
Governació: Jaume Carol Roldan 
 
     Territori:
Projectes, obres i infraestructures, Planificació Urbanística, Via Pública, Medi Ambient: Marta Verdejo Sánchez
Mobilitat i Transport, Llicències d’obres i Disciplina Urbanística: Jaume Carol Roldan


 

Àrea de Servei a les Persones


Presidenta: Josep Maria Bayarri Lorente
Vicepresident: Jaume Carol Roldan
 
Regidories:                              Regidors responsables:
Serveis Socials                       Josep Maria Bayarri Lorente
Pla Igualtat                             Josep Maria Bayarri Lorente
Salut Pública                          Josep Maria Bayarri Lorente
Gent Gran                              Josep Maria Bayarri Lorente
Educació                                Oscar Madera Alias
           Adjunta Gent Gran: Elena Castellano Rufián

           Adjunta Educació: Elena Castellano Rufián


Àrea de Dinamització Socio Cultural


President: Jaume Carol Roldan
Vicepresident: Elena Castellano Rufián
 
Regidories:                              Regidors responsables:
Esports                                    Oscar Madera Alias
Festes                                     Jaume Carol Roldan
Cultura                                    Elena Castellano Rufián
Joventut                                  Elena Castellano Rufián


Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació


President: Josep Maria Bayarri Lorente
Vicepresident: Marta Verdejo Sánchez  
 
Regidories:                             Regidors responsables:
Promoció Econòmica             Josep Maria Bayarri Lorente       
Ocupació                                Jaume Carol Roldan

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.