caenfrdees

Noticies

Ple extraordinari 22 d'octubre 2019

Lloc: La Crivellera
Dia: Dimarts, 22 d’octubre de 2019
Hora: 19:00
Caràcter: extraordinari
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l’acta del ple extraordinari de data 30 de juliol de 2019
2. Informacions de l’Alcaldia
DICTÀMENS
3. Aprovació del compte general del pressupost ordinari de l’Ajuntament corresponent a l'exercici 2018. (Núm. Expedient: 1640-0937/2019.
4. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals, any 2020. (Núm. Expedient: 1216-1254/2019.
5. Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari i per suplement (distribució del superàvit 2018).( Núm. Expedient: 1627-1258/2019).
6. Modificació de crèdit amb la modalitat d’extraordinari, inversions financerament sostenibles (distribució del superàvit 2018). (Núm. Expedient: 1627-1263/2019).
7. Modificació del conveni de col·laboració per a l'assistència en matèria d'habitatge entre el Consell comarcal del Garraf i l'Ajuntament d'Olivella. (Núm. expedient:1374-0244/2019, expedient relacionat 1.4.6.4/03/17).
8. Compatibilitat de l’enginyer tècnic municipal pel desenvolupament d’activitats privades. (Núm. Expedient: 1482-1146/2019).
9. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals del dia 10 de novembre de 2019. (Núm. expedient 2714-1184/2019).
MOCIONS
10. Moció que presenta el grup municipal PSC d’Olivella en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.
11. Moció que presenten els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i Ciudadanos, partido de la ciudadania (Cs), sobre emergència climàtica.
12. Moció que presenten els grups municipals, Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya – Acord municipal (ERC-AM), Junts per Olivella (JxO), Independents per Olivella (IXO) i Ciudadanos, partido de la ciudadania (C,s), en resposta a les amenaces d'Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
13. Moció que presenta el grup municipal del PSC d’Olivella, a favor del retorn al diàleg polític i l’entesa dins el marc legal de l’estatut i la constitució.
14. Moció que presenta els grups municipals, Junts per Olivella I ERC de l'Ajuntament d’Olivella en relació amb la sentència als líders polítics i socials de l'independentisme.
15. Moció que presenta el grup municipal Ciudadanos, partido de la ciudadania (Cs), per demanar que l’Ajuntament d’Olivella garanteixi la neutralitat dels espais educatius de la vila d’Olivella.
CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
16. Donar compte al Ple del Decret de l’alcaldia número 140/2019, de 4 de juliol de 2019, de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2018. (Núm. expedient 1641-0761/2019).
17. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa.
18. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
19. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.