caenfrdees

Noticies

Ple Extraordinari 30 de juliol

Lloc: La Crivellera

Dia: 30 de juliol de 2019

Hora: 19:00 h

Caràcter: extraordinari

 

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple de constitució del nou ajuntament de data 15 de juny de 2019.
 1. Informacions d’alcaldia

DICTÀMENS

 1. Calendari pel 4t quadrimestre l’any 2019 de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local
 1. Calendari per al quart quadrimestre de l’any 2019 i any 2020 de les sessions ordinàries del Ple municipal i de la Comissió Informativa permanent.
 1. Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000130-2019 de nomenament dels tinents d’alcaldia de l’Ajuntament d’Olivella.
 1. Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000128-2019 de constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències d’Alcaldia.
 1. Donar compte del Decret d’alcaldia DEC-000138-2019 de nomenament dels regidors/es delegats/des del govern municipal de l’Ajuntament d’Olivella.
 1. Creació de la comissió informativa permanent.
 1. Creació de la comissió especial de comptes.
 1. Designació dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats que siguin de competència del Ple
 1. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus portaveus.
 1. Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes.
 1. Assignacions dels grups municipals.

MOCIONS

CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ

 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
 2. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
 3. Precs i preguntes.

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.