caenfrdees

Noticies

Resum del Ple d’Olivella

El 30 d’abril de 2019 es va reunir el Ple municipal, en sessió ordinària, i es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de data 2 d’abril de 2019

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Informacions de l’Alcaldia
 1. Designació dels membres de les meses electorals per a les eleccions municipals del dia 26 de maig de 2019.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel desenvolupament del programa 30 plus corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019-2020.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella i Sitges pel desenvolupament del programa UBICAT corresponent a la convocatòria 2018 i desenvolupament 2019.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

 

Vots en contra: 0

Abstencions:    

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 1. Modificació de crèdit 002/2019 en la modalitat de transferència de crèdit.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

 

Vots en contra: 0

Abstencions:    

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 1. Modificació de crèdit 003/2019 en la modalitat de crèdit extraordinari.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

 

Vots en contra: 0

Abstencions:    

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 1. Modificació de l’acord d’aprovació del complement del cent per cent de les retribucions per incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 

 1. Dies festius locals per a l’any 2020.

 

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Modificació de l'estudi organitzatiu, el manual de funcions i la valoració de llocs de treball del personal de l'Ajuntament d’Olivella i modificació de la plantilla de personal.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 1. Aprovació dels preus contradictoris del contracte d’obres d’abastament d’aigua potable al sector de la Plana Novella del municipi d’Olivella.

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

Sr. Miguel Morales

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 1. Modificació del contracte administratiu de consultoria i assistència per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olivella

 

Votació

Vots a favor:

PSC-PM: Sra. Marta Verdejo, Sr Josep M. Bayarri, Sra. Elena Castellano

CiU: Sr. Jaume Carol, Sr. Oscar Madera

ERC: Sr. Mario Baldú

IxO: Sra. Ivone Moreno Gómez, Sr. Miguel Morales, Sr. Diego González

ICV-EUiA-E: Sra. Mònica Martínez, Sr. J. Alejandro González

 

Vots en contra: 0

Abstencions:     0

 

 1. Moció que presenta el grup municipal ICV Olivella per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la retirada, i als grups parlamentaris la no ratificació, del Decret Llei 5/2019, de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge.
 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
 2. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.
 3. Precs i preguntes.

 

Per escoltar audio del ple cliclar aquí

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.