caenfrdees

Noticies

Resum del Ple d’Olivella

El Ple ordinari del passat 27 de novembre va aprovar, entre altres, els següents acords:

1 . Aprovat el text refós del Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions d’Olivella.

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

 

2 . Aprovada la modificació de la jornada laboral dels Treballadors de l’ajuntament d’Olivella a Treball a 35 hores, en còmput setmanal i aprovació del complement del cent per cent de les retribucions per incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: IxO: 1 -Miguel Morales Oya-

Abstencions: IxO: 2

 

3 . Aprovada la modificació de crèdit núm. 020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017), es van destinar per amortitzacions de la totalitat del préstecs a llarg termini de BBVA per import de 100.005.04 € i amortització extraordinària 191.749,97 €.

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1,

Vots en contra:

Abstencions: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

4 . Aprovada la modificació de crèdit núm. 021/2018 en la modalitat de transferència de crèdit per import de 21.300,00 €   Distribuït de la següent manera:

  • lar làmpades per enllumenat públic C/Cranc i Teixò import de 7.760,75 €;
  • Adquisició aparell desfibril.ladors import de 1.659,49 €, destinat al camp de futbol d’Olivella
  • Consell comarcal, ampliació del servei destinat a les persones ateses en el marc de la Llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència donat el major nombre d’usuaris valorats , s’incrementa l’aplicació pressupostària amb 11.879,76 €

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

5 . Aprovació la modificació de crèdit núm. 022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit per l’increment del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017, per import de 14.100€

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

  

El ple municipal també ha aprovat les següents mocions:

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

Votació

Vots a favor: ERC: 1, IxO: 1, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: IxO: 1 –Miguel Morales Oya-

Abstencions: PSC-PM: 3, CiU: 2, IxO: 1

Log in

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.