caenfrdees

Noticies

Resum del Ple d’Olivella

El Ple ordinari del passat 27 de novembre va aprovar, entre altres, els següents acords:

1 . Aprovat el text refós del Pla especial del catàleg de masies, cases rurals i altres construccions d’Olivella.

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

 

2 . Aprovada la modificació de la jornada laboral dels Treballadors de l’ajuntament d’Olivella a Treball a 35 hores, en còmput setmanal i aprovació del complement del cent per cent de les retribucions per incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Olivella

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: IxO: 1 -Miguel Morales Oya-

Abstencions: IxO: 2

 

3 . Aprovada la modificació de crèdit núm. 020/2018 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (distribució del superàvit 2017), es van destinar per amortitzacions de la totalitat del préstecs a llarg termini de BBVA per import de 100.005.04 € i amortització extraordinària 191.749,97 €.

Votació

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1,

Vots en contra:

Abstencions: IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

4 . Aprovada la modificació de crèdit núm. 021/2018 en la modalitat de transferència de crèdit per import de 21.300,00 €   Distribuït de la següent manera:

  • lar làmpades per enllumenat públic C/Cranc i Teixò import de 7.760,75 €;
  • Adquisició aparell desfibril.ladors import de 1.659,49 €, destinat al camp de futbol d’Olivella
  • Consell comarcal, ampliació del servei destinat a les persones ateses en el marc de la Llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència donat el major nombre d’usuaris valorats , s’incrementa l’aplicació pressupostària amb 11.879,76 €

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 3, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

5 . Aprovació la modificació de crèdit núm. 022/2018 en la modalitat de suplement de crèdit per l’increment del cost real de l’explotació de la deixalleria de l’any 2017, per import de 14.100€

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

  

El ple municipal també ha aprovat les següents mocions:

Votació UNANIMITAT

Vots a favor: PSC-PM: 3, CiU: 2, ERC: 1, IxO: 2, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: cap

Abstencions: cap

Votació

Vots a favor: ERC: 1, IxO: 1, ICV-EUiA-E: 2

Vots en contra: IxO: 1 –Miguel Morales Oya-

Abstencions: PSC-PM: 3, CiU: 2, IxO: 1

Log in