caenfrdees

Noticies

Resum Ple Ordinari 26 de juny de 2018

El 26 de juny de 2018 es va reunir el Ple municipal, en sessió ordinària, i es van tractar els següents punts de l’ordre del dia:

 

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de data 15 de maig de 2018

Votació

Vots a favor:                   11

Vots en contra:                0         

Abstencions:                   0

  

 1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 29 de maig de 2018

 

Votació

Vots a favor:                   11

Vots en contra:                0         

Abstencions:                   0

 

 

 1. Informacions de l’Alcaldia.

 

 

 1. Adhesió al programa TIMOL

 

Votació

Vots a favor:                   11

Vots en contra:                0                     

Abstencions:                   0

 

 

 1. Liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Olivella per a l’exercici 2017.

 

(es va donar-ne compte, no és preceptiva cap votació perquè s’aprova per Decret d’alcaldia)

 

 

 1. Correcció d’errors materials i aritmètics de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016.

 

(es va donar-ne compte, no és preceptiva cap votació perquè s’aprova per Decret d’alcaldia)

 

 

 1. Informe al Ple de la Corporació de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat Local contràries a les objeccions efectuades i un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos de l’exercici pressupostari 2017.

(es va donar-ne compte, no és preceptiva cap votació perquè és un informe)

 1. Dies festius locals per a l’any 2019.

Votació

Vots a favor:                   9

Vots en contra:                0                     

Abstencions:                   2

 1. Moció que presenten els grups municipals PSC, CIU i IXO per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, la construcció de la segona fase de l’institut Mongrós.

Votació

Vots a favor:                   11

Vots en contra:                0                     

Abstencions:                   0

 1. Moció que presenta ERC i la CUP per declarar el Parc Natural del Garraf lliure de pràctiques i exercicis militars.

Votació

És rebutjada, amb el resultat següent:

Vots a favor:                  ERC-1

Vots en contra:              IXO-1; ICV-Verds-2                  

Abstencions:                  PSC-3; CIU-2; IXO-2

 1. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.
 1. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

 

 1. Precs i preguntes.

 

Audio Ple ordinari 26/06/2018

 

Log in