caenfrdees

Noticies

L'Ajuntament d'Olivella renova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes

El Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament d’Olivella han renovat els convenis de col·laboració per a la prestació dels serveis socials bàsics i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, segons el contracte programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

L’alcaldessa d’Olivella valora molt positivament el treball conjunt i la coordinació territorial que aporta el Consell Comarcal del Garraf, sobretot en municipis petits amb els recursos limitats que si no fos per aquests convenis no podrien donar tots els serveis que la ciutadania necessita. Així mateix, el regidor de Serveis Socials, Josep Maria Bayarri ha agraït l’ampliació dels equips de serveis socials “perquè anirà en benefici de la població” i ha ressaltat “el paper del dinamitzador de joventut que a través del Punt Jove disposa d’un espai per escoltar les inquietuds dels joves” i la coordinació entre les àrees d’ocupació i serveis socials “per detectar situacions delicades i trobar-ne solucions”.

Amb aquest conveni el Consell Comarcal del Garraf aporta en el cas de l’Equip Bàsic d’Atenció Primària, una treballadora social, una educadora social, una persona per fer tasques administratives dos dies per setmana i un coordinador/a d’Equips d’atenció primària. Així mateix, el Consell Comarcal aporta la part proporcional de les treballadores socials pels casos vinculats a la Llei de la Dependència i la part proporcional de la coordinació del servei.

Per la prestació del servei SAD Social, el Consell Comarcal del Garraf aportarà una Treballadora Familiar amb una dedicació de 10 hores setmanals i pel SAD Dependència dues treballadores encarregades d’elaborar i fer el seguiment dels Programes Individuals d’Atenció (PIA) de les persones incloses en la Llei de Dependència.

Pel projecte XAM (Xarxa d’Acompanyament al Municipi, que té per objectiu donar suport al procés d’aprenentatge dels infants i adolescents  i afavorir la seva connexió i identificació en el territori, hi ha un professional que coordina tan aquest projecte i durant el 2018 hi haurà dos grups de XAM al municipi, tal i com va demanar l’Ajuntament.

Així mateix, el Consell Comarcal del Garraf aporta un recurs d’urgència per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills i filles en el moment que ho requereixin (l’estada en aquest servei aniria a càrrec de l’ajuntament) i la psicòloga del SIAD es desplaçarà cada 15 dies a Olivella. També aporta el servei d’assessorament per a persones nouvingudes i servei de traducció i interpretació de diferents llengües. En aquest sentit, cal destacar que durant el 2017 a Olivella es van atendre 45 dones amb un total de 170 visites (1 de primera acollida, 143 d’assessorament psicològic i 26 d'assessorament jurídic).

D’altra banda, al SIAD també es treballa amb grups de teràpia per tractar  conjuntament temes i situacions comuns entre les dones, des d’una perspectiva de gènere. En aquest sentit, a Olivella es va crear el grup “Som dones, ens cuidem”, que va comptar amb la participació de 7 dones en situació de sobrecàrrega emocional. A través d’aquest grup es va oferir a les dones un espai de comunicació positiva  per aprendre a viure i conviure amb les experiències de cadascuna.

De la mateixa manera, aquest any es crearà la comissió d’igualtat a Olivella, amb la participació de representants dels mossos, agents locals, serveis socials, treballadores socials, metges i el SIAD.

D’altra banda, està prevista la continuació de les mesures extraordinàries davant de situacions de necessitat, com les ajudes d’urgència social (habitatge, alimentació, salut, etc) i els ajuts per a persones en situació de pobresa energètica. El Departament també ha obert dues línies noves de col·laboració en matèria de plans i mesures d’igualtat per a persones LGBTI, així com plans i mesures d’igualtat en el treball.

El pressupost total per al prestació dels serveis socials a Olivella  és de 651.796,61 euros, dels quals el Consell Comarcal del Garraf aporta 553.009,36 euros, a través del contracte programa amb la Generalitat de Catalunya i Olivella 98.787,25 euros.

Log in