caenfrdees

Noticies

Resum del Ple Ordinari del 6 de març de 2018

El passat 6 de març de 2018 es va celebrar Ple Ordinari Municipal, al qual es van tractar els següents punts:

1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 30 de gener de 2018. (exp. núm. 1.3.1032.1.18)

Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap        

Abstencions: cap

 

2. Informacions de l’Alcaldia.

 

3. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Olivella per la prestació dels serveis socials d’atenció primària i altres programes de serveis socials per a l’any 2018.

Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap        

Abstencions: cap

 

4. Reglament municipal del consell de la gent gran d’Olivella, aprovació inicial .

Votació

És aprovada per MAJORIA pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, IxO:3

Vots en contra: cap        

Abstencions: ERC:1, ICV-EUiA-E:2

 

5. Modificació de la valoració de llocs de treball del personal l’Ajuntament d’Olivella per a l’adequació retributiva del complement específic dels llocs de vigilant (Exp. núm. 1450-0175/2018) 

Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap        

Abstencions: cap

 

6. Modificació de l’ordenança fiscal número 10, taxa pel subministrament d’aigua (Exp. 1217-0008/2018)

Es deixa sobre la taula.

 

7. Adhesió a la proposta de sol·licitar la Creu de Sant Jordi al secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya (SFADF) 

Votació

És aprovada per UNANIMITAT pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor: PSC-PM:3, CiU:2, ERC:1, IxO:3, ICV-EUiA-E:2

Vots en contra: cap        

Abstencions: cap

 

8. Moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana perquè l’Ajuntament d’Olivella s’incorpori al Consorci de la Televisió Digital del Garraf. (Exp. 1029-0190/2018).

Votació

És aprovada per MAJORIA pels regidors presents, amb el següent resultat:

Vots a favor:, ERC:1, ICV-EUiA-E:2, IxO:3

Vots en contra: PSC-PM:3, CiU:2

Abstencions: cap

 

9. Donar compte del llistat extractat dels decrets d’alcaldia, dictats per l’alcaldessa-presidenta.

 

10. Donar compte dels acords adoptats per Junta de Govern Local des de l’última sessió del Ple.

 

11. Precs i preguntes.

 

Escolta AQUÍ l’audio del Ple ordinari

 

Log in