caenfrdees

Noticies

El Ple d’Olivella aprova modificacions pressupostaries que s’invertiran en millores per al municipi

El ple del mes de novembre ha aprovat modificacions pressupostaries per un import de 27.982 € que permetrà fer algunes inversions en la compra de material i mobiliari urbà,

Amb aquesta modificació de crèdit, l’Ajuntament destinarà prop de 5.5000 euros en la compra d’un remolc per a l’emmagatzematge i transport de material per a esdeveniments culturals, esportius, de lleure i altres activitats puntuals que s’organitzen al municipi d’Olivella. La despesa que es farà en aquesta compra tindrà un retorn econòmic positiu, comportarà una millora en l’eficàcia i aprofitament d’hores de la brigada que podrà dedicar a fer treballs mes adients al servei i a les seves funcions.

La Brigada d’Obres de l’Ajuntament d’Olivella, actualment destina aproximadament 120 hores a treballs de muntatge i trasllat de materials necessaris ( taules, cadires, bidons de la brossa, allargadors, ...) per a la celebració de les diferents activitats culturals, esportives, de lleure i d’altres de caràcter puntual que organitza el propi ajuntament o les diferents entitats i associacions del municipi. Amb la compra del remolc aquesta dedicació es reduirà a unes 15 hores anuals.

Així mateix, també es destinaran 1.997 euros a la compra de 100 cadires per import de 1.997,23€. Enguany ja es van comprar 100 cadires i 25 taules i es van fer treballs de millora de les taules existents, però s’ha constatat que el nombre de taules actual cobreixen la major part dels esdeveniments sense necessitat de llogar aquest element, però es continuen necessitant cadires per cobrir el major nombre de places que habilitem i que al llarg de l’any 2016 i  2017 es van gastar 1.283,39 euros en el lloguer de taules i cadires. Amb aquesta inversió no s’haurà de fer aquesta despesa, el que amb el temps comportarà un estalvi per a l’Ajuntament.

D’altra banda, l’Ajuntament destinarà 6.000 euros per a l’adquisició contenidors. En total es compraran 25 contenidors de rebuig, 5 contenidors de rebuig amb pedal (per col·locar en punts concrets on hi viu gent gran i així facilitar l’abocament d’escombraries), 2 contenidors de selectiva de vidre, 2 d’envasos i 2 de paper. La compra es destinarà a substituir els que estiguin en pitjor estat i la resta es guardaran per poder substituir de forma ràpida els que es vagin trencant o per ampliar la col·locació com a reforç en zones amb més volum d’escombraries o en noves zones.  Aquesta adquisició se suma als 21 contenidors de rebuig que ja s’han comprat durant l’any per a substituir els trencats o deteriorats i 2 de selectiva d’envasos.

Seguint amb la recollida d’escombraries, l’Ajuntament invertirà 7.382,21 € per l’adquisició d’una deixalleria mòbil amb la qual s’aconseguirà donar un suport a la deixalleria municipal i facilitarà als veïns i veïnes del municipi a poder reciclar petits residus especials, com petits electrodomèstics, piles, bombetes i olis.  i pot arribar a ser una eina important per la recollida selectiva de petits residus especials, acostant la recollida d’aquestes fraccions als llocs o persones amb més dificultat d’accés a la deixalleria. Un cop adquirida la deixalleria es farà un calendari per anar ubicant la deixalleria en les diferents urbanitzacions del municipi. La idea és que cada urbanització tingui un punt on un cop al mes estarà ubicada la deixalleria.

Els avantatges i millores que presenta la deixalleria mòbil:

  • Facilitar la recollida de determinats productes especials que han d’anar a la deixalleria.
  • Acosta el reciclatge a la població (important en un municipi tan dispers).
  • Eina pedagògica. Promou la recollida selectiva de residus especials.
  • Augmenta la recollida selectiva de petits residus especials, i evita que molts d’ells vagin als contenidors de rebuig.

Així mateix, també s’ha incrementat la partida en gairebé 5.000 euros per a la realització de treballs forestals.

Log in