Urbanisme i Planificació

Responsable: Marta Verdejo Sánchez

 

Urbanisme i Planificació
Competències:
- Planejament Urbanístic
- Programes d’actuació territorial, públics i privats 
- Protecció del Patrimoni
- Política del sòl i l’habitatge
- Patrimoni municipal
- Projectes d’urbanització i projectes d’obres, públics i privats 
- Estudis territorials
- Cartografia

Darrera actualització: 24.07.2020 | 11:24