Seguretat i Convivència

Responsable: Jordi Migallón i Sandoval

 

Seguretat i convivència
Competències:
- Seguretat i proximitat
- Servei de trànsit i seguretat viària  
- Relacions amb la comunitat
- Desenvolupament de polítiques de seguretat local
- Coordinació amb cossos de seguretat i emergència
- Protecció Civil
- Convivència i civisme
- Gestió del trànsit
- Proposar millores de mobilitat

Darrera actualització: 24.07.2020 | 11:21