Medi Ambient i Espai Públic

Responsable: Jonay Reguera i Rentero

 

Medi Ambient
Competències:
- Seguiment del Pla d'Acció d'energia sostenible
- Sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica
- Foment de l'educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques
- Educació i sensibilització Ambiental
- Gestió de la Deixalleria
- Gestió Forestal i del Medi Natural
- Promoure el coneixement del territori i el seu valor natural 
- Pla de prevenció d'Incendis
- Camins
- Tinença d'animals
 

Espai Públic
Competències:
- Manteniment, conservació i neteja de l'espai públic
- Parcs i Jardins, conservació de zones verdes
- Brigada Municipal d'Obres
- Subministraments aigua, electricitat i telecomunicacions
- Senyalització de la Via Pública
- Disseny i supervisió de la Xarxa Viaria
- Mobilitat a la via publica
- Gestió dels residus, la neteja viaria i la recollida selectiva
- Ordenació i l'ús de l'espai de la via pública: Ocupació i activitats
- Cementiri

Darrera actualització: 24.07.2020 | 11:38