Cultura, Tradicions i dinamització comunitària

Responsable: Jordi Migallón i Sandoval

Regidora adjunta: Marina Rey i Milán

 

Cultura
Competències: 
- Dissenyar programar i executar o supervisar activitats culturals i gestionar els equipaments culturals amb l'objectiu de promocionar i acostar la cultura a la ciutadania d'acord amb les línies d'actuació i procediments establerts
- Promoció i difusió de la cultura: activitats culturals i escèniques
- Programació del calendari cultural
- Activitats i Festes Tradicionals
- Gestió equipaments culturals

Dinamització Comunitària
Competències: 
- Moviment associatiu i promoció de l'associacionisme
- Registre d'entitats
- Gestió Centres Cívics
- Gestió de subvencions i beques 

Darrera actualització: 24.07.2020 | 12:52