Acció Social

Responsable: Jordi Migallón i Sandoval

 

Acció Social
Competències:
- Atenció social primària
- Serveis d'atenció primària
- Suport a la mobilitat
- Detectar les situacions de necessitat personal i familiar i comunitària
- Oferir informació i assessorament
- Atenció a la infància, adolescència i família
- Atenció a la dependència
- Atenció a la dogodependència
- Coordinació de la Creu Roja
- Violència de gènere

Darrera actualització: 07.10.2020 | 18:04