Requisits per a la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya

Dimarts, 18 de gener de 2022 a les 00:00

La tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l'ordenació de les explotacions ramaderes. Per això, cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d'aquests productes.

Una explotació avícola d'autoconsum és aquella on es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d'ous per a consum o 210 kg de pes viu/any en cas d'avicultura de carn (que corresponen a una capacitat d'entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals). Aquestes explotacions han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaderes de Catalunya. Prèviament a la inscripció al Registre d'Explotacions Ramaderes, cal disposar del permís municipal corresponent. És molt important, també, que es comprin els pollets en establiments autoritzats i amb codi del Registre d'Explotacions Ramaderes.

Les mesures mínimes de bioseguretat que cal tenir en compte als autoconsums avícoles per evitar malalties com la influença aviària són:

  • Protegir les aus d'autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).
  • Impedir l'accés de les aus salvatges a l'aigua de beguda i al menjar de les aus d'autoconsum.
  • No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Com a mesures d'higiene, cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s'allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores, i realitzar una correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Recorda que les aus i els ous produïts en les explotacions d'autoconsum només es poden destinar al consum en l'àmbit familiar.

Darrera actualització: 18.01.2022 | 12:53