Fins al 15 d'octubre, prohibit fer foc al bosc sense autorització

Dimarts, 16 de març de 2021 a les 00:00

Del 15 de març al 15 d’octubre, resta totalment prohibit en els terrenys (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Cal recordar que el municipi d’Olivella està catalogat d’alt risc d’incendis forestals.

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

Tanmateix, l'ordenança reguladora de la neteja de solars i parcel·les i de prevenció d'incendis forestals prohibeix tota classe de crema en zona urbana.

Cal remarcar també que fora del període de risc esmentat cal presentar una comunicació de crema.

Més informació en aquest enllaç.

Darrera actualització: 08.10.2021 | 13:51