Band amb motiu de l'estat de sequera

Dimecres, 5 d’abril de 2023

Olivella està en estat d'excepcionalitat per sequera extrema. Les mesures que cal adoptar davant d'aquesta situació són les següents:

Jardins i zones verdes: està prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a regs de supervivència d'arbres o de plantes, que s'ha de fer amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg de gota a gota o amb regadora. El reg de gespa queda prohibit amb tots els casos. La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Piscines: la utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:

  • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per a garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
  • Els centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Neteja de carrers, paviments, façanes i similars es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé si hi ha un risc sanitari o un risc per la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S'exclou de la prohibició la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Ús d'aigua en granges: l'ús d'aigua en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.

Ús d'aigua per usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg. Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l'esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ /ha/mes i complint la resta de limitacions que digui l'ens local.

Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.

El Decret Llei 1/2023, de 28 de febrer (DOGC 8866, de 2 de març de 2023), preveu sancions de fins a 10.000 euros per l'incompliment d'aquestes mesures.

Darrera actualització: 5.04.2023 | 16:03