Consum

Definició

L'Ajuntament ha anat configurant des de fa molts anys una nova centralitat de serveis al sector de la Crivellera, situat a Mas Milà, als efectes d'anar construint, pas a pas, el nou poble d'Olivella.

En aquesta nova centralitat s'hi han instal.lat al llarg del temps diversos equipaments públics, una escola, un ambulatori, una oficina de correus, una llar d'infants, i fa uns anys es van fer el primer pas per a possibilitar la instal.lació dels primers comerços a Olivella, construïnt diversos locals municipals on s'hi varen ubicar una farmàcia, una botiga de queviures, una oficina bancària i una perruqueria, que es van afegir als diversos bars i restaurants que ja existeixen.

Més endavant, es va desenvolupar la zona d'habitatges situats a la plaça Catalunya, als baixos dels blocs dels pisos, nous comerços que es van afegir als ja existents al voltant de l'antiga masia de Mas Milà, cosa que va permetre un nou impuls comercial al municipi.

Amb aquestes implantacions de serveis i equipaments en aquesta nova centralitat s'ha possibilitat que tots els veïns i veïnes del municipi hagin d'anar-hi per una cosa o altra, i així la difusió comercial dels nostres comerços pugui arribar a tota la ciutadania.

Actualment cada diumenge també està en funcionament un nou mercat ambulant que reforçarà l'activitat comercial existent.

Seveix que ofereix:

Qui pot accedir:

Contacte:

Horari d'Oficina: dilluns a divendres de 9:15 a 12:30 i dimarts a la tarda de 17:00 a 19:30

Adreça: oficines municipals de la Crivellera

Telèfon de contacte: 93 896 89 46

E-mail:

Log in