Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'Ajuntament d'Olivella, segons estableix la llei xxx, i constituits en sessió ordinaria de ple amb data xxx son els seguents

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Presidenta
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ (PSC)

Vocals
JAUME CAROL ROLDAN (CIU)
MARIO BALDÚ PIZARRO (ERC)
JOSEP MARIA BAYARRI LORENTE (PSC)

 

PLE MUNICIPAL

Presidenta
MARTA VERDEJO SÁNCHEZ (PSC)

Vocals
JOSEP MARIA BAYARRI LORENTE (PSC)
ELENA CASTELLANO RUFIÁN (PSC)
JAUME CAROL ROLDAN (CIU)
OSCAR MADERA ALIAS (CIU)
MARIO BALDÚ PIZARRO (ERC)
IVONE MORENO GÓMEZ (IXO)
MIGUEL MORALES OYA (IXO)
DIEGO GONZÁLEZ NIETO (IXO)
MÓNICA MARTÍNEZ LÓPEZ (ICV)
ALEJANDRO GONZÁLEZ MATEOS (ICV)

Ordre del dia i actes

Log in