caenfrdees

Organització municipal

L'organització municipal s'estableix en el Cartipàs Municipal, que és un document aprovat per ple. En aquest document es defineix una estructura de 4 àrees:

  • Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Territori
  • Àrea de Servei a les Persones
  • Àrea de Dinamització Socio Cultural
  • Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Àrees de Govern

Àrea de Presidència, Serveis Centrals i Territori

Presidenta: Marta Verdejo Sánchez
Vicepresident: Josep Maria Bayarri Lorente
 
     Presidència i Serveis Centrals:
Relacions institucionals, Organització i Serveis Centrals, Participació Ciutadana, RRHH, Protecció Civil: Marta Verdejo Sánchez                                  
Hisenda: Josep Maria Bayarri Lorente
Governació: Jaume Carol Roldan 
 
     Territori:
Projectes, obres i infraestructures, Planificació Urbanística, Via Pública: Marta Verdejo Sánchez
Medi Ambient: 
Mobilitat i Transport, Llicències d’obres i Disciplina Urbanística: Jaume Carol Roldan


 

Àrea de Servei a les Persones


Presidenta: Marta Verdejo Sánchez
Vicepresident: Josep Maria Bayarri Lorente
 
Regidories:                              Regidors responsables:
Serveis Socials                        Josep Maria Bayarri Lorente
Pla Igualtat                              Josep Maria Bayarri Lorente
Salut Pública                           Josep Maria Bayarri Lorente
Gent Gran                               Elena Castellano Rufián
Educació                                 Oscar Madera Alias
           Adjunta: Elena Castellano Rufián


Àrea de Dinamització Socio Cultural


President: Jaume Carol Roldan
Vicepresident: 
 
Regidories:                              Regidors responsables:
Esports                                    Oscar Madera Alias
Festes                                     Jaume Carol Roldan
Cultura                                    Elena Castellano Rufián
Joventut                                  Elena Castellano Rufián


Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació


President: 
Vicepresident: Josep Maria Bayarri Lorente
 
Regidories:                             Regidors responsables:
Iniciatives econòmiques         
Ocupació                                

Log in